Vývoj nezastavíte. Průmyslová automatizace je toho zářným příkladem. Ale jednoduché robotické buňky mají ve strojírenství stále své velké uplatnění.

Průmyslová automatizace využívá řídicích systémů, jako jsou roboti, software a další technologie k automatizaci všech průmyslových procesů. To pomáhá podnikům zvyšovat produktivitu, efektivitu, stabilní kvalitu produkce a bezpečnost ve výrobě. Dnes už bychom těžko hledali průmyslové odvětví, kde není automatizace zastoupena. Automatizace a robotizace stále vede v automobilovém průmyslu, elektrotechnice, v potravinářství a farmacii.

Průmyslová automatizace včera a dnes

Automatizace a robotizace ve strojírenství rozhodně není doménou posledních několika let. Cesta k dnešní podobě automatizace byla delší, než by se mohlo na první pohled zdát. Když se však zaměříme na efektivní uplatnění automatizace ve výrobě, nemusíme se ohlížet zas tak daleko do minulosti. Stačí nám zhruba dvacet let zpátky po časové ose.

V průběhu posledních dvaceti let došlo k významnému posunu směrem k robotizaci a automatizaci jako samostatných prvků výroby. Umožnil to především obrovský technologický pokrok a na to navázaný vývoj sofistikovaných robotických systémů. Pojďme se ve zkratce podívat na tři etapy robotizace ve strojírenství.

Milník: 2000

V první etapě, která začala kolem roku 2000, byla robotizace využívaná převážně k jednoduchým úkolům, jako je manipulace s materiálem a zakládání do obráběcích strojů. Tyto robotizace byly často připojeny ke konkrétnímu stroji a pracovaly v samostatných buňkách. Tehdy bylo jejich zapojení do průmyslových procesů zcela jasné: zefektivnit a navýšit sériovou výrobu.

Nástup sofistikovaných robotických systémů

Ve druhé etapě, která se rozvinula v průběhu let 2010 až 2015, se začaly nasazovat pokročilejší robotické systémy, které již uměly provádět mnohem složitější úkoly. Byly vybaveny různými senzory a kamerami, které jim umožňovaly reagovat na okolní prostředí. Díky tomu se zvyšovala jejich schopnost spolupracovat s lidmi a provádět sofistikovanější úkoly v rámci různých výrobních procesů.

Současnost

V poslední etapě se nacházíme nyní. Firmy roboty stále častěji integrují do celých výrobních linek. Pokrok v oblasti umělé inteligence a strojového učení, které umožňují robotům upravovat své chování na základě získaných dat, posouvá automatizační systémy na zcela novou úroveň. Robotizace je tak schopná reagovat na různé scénáře bez nutnosti zásahu lidské síly. Což se hodí, protože lidská síla je drahá a někdy až nedostupná.

To dobré trvá

Robotizace v samostatných buňkách, která vznikala před 20 lety, opustila své místo ve složité sériové výrobě a byla přirozeně nahrazena mnohem vyspělejšími systémy. Rozhodně ji však nemůžeme považovat za zastaralou, ba naopak. Je stále velmi platná a převažuje nad nákladnější zakázkovou automatizací. Tento přístup je výhodný pro malé a střední podniky, které se specializují na výrobu menších sérií a přizpůsobují se různým zakázkám. Samostatné buňky s roboty, neboli robotery umožňují jednoduchou a efektivní automatizaci. 

I když existují pokročilejší a sofistikovanější robotické systémy pro zakázkovou automatizaci, robotery zůstávají první volbou pro mnoho firem, které chtějí zvýšit efektivitu a produktivitu své výroby bez vysokých investic a složité implementace.

A přesně takovou automatizaci jsme vyvinuli my. ROBOTERZERO se stane užitečným pomocníkem i u vašeho CNCéčka, chcete se dozvědět víc? Napište nám.